USŁUGI

Usługi podstawowe

 

Prowadzenie:

 •   pełnej księgowości kontowej

 •   podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 •   ewidencji przychodu dla celów podatku zryczałtowanego

 •   rozliczeń na potrzeby opodatkowania na zasadach karty podatkowej

 •   rejestrów VAT

 •   ewidencji środków trwałych

 •   rozliczeń przebiegu pojazdów

 •   pełnej obsługi kadrowo-płacowej

 •   rozliczeń z ZUS

 

Usługi dodatkowe

 

Stosownie do zapisów umowy świadczone są usługi dodatkowe:

 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami i firmami - stosownie do udzielonego pełnomocnictwa,

 • nadzór nad rachunkowością firmy,

 • obsługa płatności i przelewów bankowych,

 • odbiór dokumentów od Klienta,

 • wsparcie informatyczno-techniczne w zakresie obsługi księgowości

 • inne usługi doraźne 

 

Usługi pomocnicze i doraźne

Usługi Biura Rachunkowego prowadzone są co do zasady w oparciu o umowę o świadczenie usług księgowo-rachunkowych. W przypadkach nieobjętych umową, Biuro Rachunkowe świadczy usługi jednorazowe. Są to najczęściej:

 • uruchamianie działalności gospodarczej (osób fizycznych, spółek osobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, z o.o. - komandytowych)

 • konsultacje w zakresie prowadzonej działalności

 • interwencje księgowe (awaryjne usługi jednorazowe w przypadku choroby pracownika)

 • rozliczenia roczne osób i firm nieobjętych umową o świadczenie usług księgowo-rachunkowych

 • inne doraźne usługi rachunkowo księgowe

Usługa biura wirtualnego

Usługę biura wirtualnego oferujemy jedynie łącznie z usługami w zakresie księgowości 

Usługa polega na udostępnieniu adresu fizycznego dla celów rejestracji firmy i prowadzenia działalności. W zależności od wybranego wariantu usługa obejmuje:

 • wyłącznie udostępnienie adresu dla celów rejestracji firmy,

 • jak wyżej plus odbiór poczty z powiadomieniem e-mail lub SMS,

 • jak wyżej plus dostarczenie poczty:

  • przesyłka na wskazany adres fizyczny,

  • skanowanie i przesłanie na wskazany adres e-mail,

  • skanowanie i udostępnienie w lokalizacji internetowej

W przyszłości dostępna także będzie usługa recepcji telefonicznej

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń lub wyślij e-mail

© 2016 Katarzyna Pawlik

 • Facebook Social Icon

Proudly created with wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now